คำคมเกี่ยวกับชีวิต

Love is stronger than death even though it can't stop death from happening, but no matter how hard death tries it can't separate people from love. 

It can't take away our memories either.
In the end, love is stronger than death.

 

Read more

Sympathy Flower

Love & Death Quotes

คำคมเกี่ยวกับชีวิตและความตาย


Death is a challenge.
It tells us not to waste time...
it tells us to tell each other right now that we love each other.
Leo Buscaglia

ความตายเป็นสิ่งที่ท้าทาย
มันบอกเราว่า อย่าเสียเวลา . .
ที่จะบอกกันและกันตอนนี้
ว่าเรารักกันมากแค่ไหน . .

 


Grief knits two hearts in closer bonds than happiness ever can;
And common sufferings
are far stronger links than common joys.
Alphonse de Lamartine

ความเศร้าทักทอหัวใจสองดวง ให้ใกล้กันมากกว่าที่ความสุขจะทำได้ การมีทุกข์ร่วมกันจึงสร้างสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกว่าความสัมพันธ์ที่เกิดจากสุขNot everything will go as you expect in your life.
This is why you need to drop expectations,
and go with the flow of life.
Leon Brown

ในชีวิต ไม่มีอะไรเป็นอย่างที่เราคาดหวังซะทุกอย่าง
นั่นคือเหตุผลที่คนเราต้องลดความคาดหวังลงบ้าง
แล้วปล่อยชีวิตให้ไหลไปตามกระแสของมัน


ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ สั้นนิดเดียว ลำบากยากเข็ญ
มีทุกข์มาก แต่ก็ไม่มีเครื่องหมายให้รู้ว่าจะตายเมื่อใด ?
พุทธภาษิต 

ทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ ทั้งคนโง่ ทั้งคนฉลาด
ล้วนตกอยู่ในอำนาจของมฤตยู
บ่ายหน้าไปสู่ความตายทั้งนั้น
พุทธภาษิต

หยาดน้ำไม่ติดบนใบบัว วารีไม่ติดบนดอกบัว ฉันใด
ผู้เข้าถึงธรรม (มุนี) ก็ไม่ติดในรูปที่เห็น เสียงที่ได้ยิน
และอารมณ์ที่ทราบ ฉันนั้น
พุทธภาษิต


                 
                    Death Leaves a Heartache
                    No one can Heal
                    Love Leave a Memory
                    No one can Steal
                    Headstone in Ireland

                    ความตายทิ้งไว้ซึ่งความเจ็บปวดใจ
                    ที่ไม่มีใครสามารถรักษา
                    ความรักทิ้งไว้ซึ่งความทรงจำ
                    ที่ไม่มีใครสามารถขโมย